Jazykové kurzy pre deti

 
 
 

Infolinka:

0915 875 414

0903 966 043

mjazilina@mjazilina.sk

 

 
 
slider_01.jpg slider_02.jpg slider_03.jpg
 
 
 
 

Efektívne jazykové kurzy pre deti v Žiline

Charakteristika

Skvelé jazykové kurzy pre deti v Žiline - hravo a pútavo. Jazykové kurzy angličtiny, nemčiny, francúzštiny, ruštiny, španielčiny a taliančiny - maximálne 4 deti v skupine. Jazyková škola Žilina ponúka jazykové kurzy pre deti, ktoré   sa u nás milujú učiť. Na našich jazykových kurzoch deti motivujeme, učíme, hráme sa, spievame si a zabávame sa. S nami sa nemusíte báť, že Vaše dieťa v škole "nezvládne" cudzí jazyk. Máme skúsenosti a výsledky. Deti prihlásené do našich jazykových kurzov majú vždy lepšie známky a cudzí jazyk si dokonca obľúbia.

Jazykové úrovne
Jazykové kurzy pre deti a mládež ponúkame v rôznych jazykových úrovniach podľa štandardov Spoločného Európskeho Referenčného Rámca.

Metodiky výučby
Základným motivačným prvkom je dostať z dieťaťa von to, čo už v ňom je. Deti po čase zistia, aké je to skvelé vedieť sa dohovoriť v cudzej reči. Pri výučbe používame kvalitný a osvedčený učebný materiál a moderné technológie (PC, CD a DVD ROM, DVD, audiotechniku). Z metód vyučovania cudzieho jazyka sú to plagáty, grafy, kartičky, mind map, role play, rôzne komunikačné hry, simulácia reálnych situácií, diskusia, tematické bloky, prvky Callanovej metódy, atď.

Termíny a čas
Termín a čas jazykového kurzu si vyberáte podľa Vašich možností vo viacerých časových variáciách  v popoludňajších alebo večerných hodinách. Základom je vytvorenie skupiny o nejakom minimálnom počte účastníkov. Do detských jazykových kurzov môže záujemca kedykoľvek vstúpiť.

Učebné materiály
U nás máte možnosť zakúpiť si jazykovú literatúru so zľavami od 10 do 20 percent. Základom pre výučbu cudzieho jazyka je najvhodnejšia učebnica, ktorá vždy spĺňa najnáročnejšie kritériá v oblasti výučby cudzieho jazyka a nepresahuje hranice a možnosti dieťaťa a mladého človeka z hľadiska pedagogických zásad. Táto základná literatúra sa potom dopĺňa o ďalší materiál, ktorým podporujeme dynamiku lekcií a pozornosť našich malých klientov.

Lektori
Lektori Medzinárodnej Jazykovej Agentúry sú slovenskí, väčšinou dlhšie žijúci v zahraničí, s   bohatými skúsenosťami a sú priateľskí a ochotní pomôcť Vašim deťom a naučiť Vaše deti, čo najviac. Lektori sú špeciálne trénovaní pre prácu s deťmi a teenagermi a jednotlivé lekcie vedú dynamicky a pútavo. Výsledky a priebeh jazykového kurzu sú starostlivo monitorované!

TYPY KURZOV

Malí lišiaci

Jazykový kurz pre deti 1. stupňa základných škôl, ktoré už vedia čítať a písať. V tomto jazykovom kurze upevňujeme základné komunikačné zručnosti, gramatiku a slovnú zásobu. S dieťaťom pracujeme interaktívne a aktívne ho zapájame do komunikácie. Intenzita: 1 x 90 minút týždenne.

Strední lišiaci

Jazykový kurz pre deti, ktoré už sú na 2. stupni základných škôl. Deti sú v znalostiach cudzieho jazyka pokročilejšie, ale ešte stále pracujeme a rozvíjame základné komunikačné zručnosti. Deti už aktívne vnímajú a rozumejú cudziemu jazyku v rámci primeranej slovnej zásoby. Intenzita: 1 x 90 minút týždenne. 

Veľkí lišiaci

Jazykový kurz pre žiakov 8. a 9. ročníka. Pokročilejšia znalosť, prehlbovanie komunikačných zručností, gramatických zákonitostí, slovnej zásoby, rozvíjanie čítania, počúvania a aktívnej komunikácie. Intenzita: 1 x 90 minút týždenne. 

Teenagers 1 - 3

Jazykové kurzy pre teenagerov vo veku od 14 do 19 rokov. Možnosť vytvorenia miniskupiniek a jazykového programu na želanie. Prehlbovanie komunikačných zručností, gramatických zákonitostí, slovnej zásoby, rozvíjanie čítania, počúvania a aktívnej komunikácie. Možnosť konverzačných jazykových kurzov. Intenzita: 1 x 90 minút týždenne. 

Cenník a možné varianty:

Počet detí v skupine 2: 120 EUR/8 týždňov

Počet detí v skupine 3:  80 EUR/8 týždňov

Počet detí v skupine 4: 60 EUR/8 týždňov

Prihláška

Kontaktujte nás: 0903 966 043, 0915 875 414, mjazilina@mjazilina.sk

Tešíme sa na Vás!